Urodzenia s121

Urodzenia s122

Zaślubionych i Zmarłych 1810/1811 s122

Zmarłych s123

Akta Urodzenia M s289

Akta Zaślubienia Zejścia M s290

Zrodzenia Zaślubienia M s339

Zejścia M s340

Urodzenia Zaślubienia Zejścia N s341

Urodzenia Zejścia O s342

Urodzenia P s343

Zejścia P s344

Urodzenia R s345

Zejścia R s346

Urodzenia S s347

Urodzenia Zaślubienia S s348

Zejścia S s349

Urodzenia Zaślubienia T s350

Urodzenia Zaślubienia Zejścia U s351

Urodzenia Zaślubienia W s352

Urodzenia Z s353

Zejścia W s354

 

1835 s21

1836 s46

1837 s73

1838 s96

1839 s125

1840 s143

1841 s169

1842 s194

1843 s216

1844 s243

1845 s263

Urodzenia s107

Zeyścia s113

Małżeństwa s116